Usługi i wynajem

sprzętu budowlanego

Usługi


Usługi minikoparką Kubota Kx61-3 2.6t

  • Skarpowanie i równanie terenu
  • Korytowanie pod drogę i kostkę brukową

Wykopy pod:

  • Kanalizację
  • Drenaże i odwodnienia
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • Szamba
  • Studnie łącznie w wpuszczaniem kręgów
  • Prąd, woda, gaz, kable